เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

 

1. โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร ประชากรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่อ้อย ทำสวนพุทรา ทำสวนยางพารา  และกสิกรรมผ้าไหม )

2.  การเกษตรกรรม ประกอบอาชีพทำนาทำไร่อ้อยเป็นส่วนใหญ่  ปลูกยางพารา  แตงไทย  โดยทำนาข้าวได้เฉพาะช่วงฤดูฝน เท่านั้น และทำนาปลังบางส่วน ปลูกพุทราเป็นอาชีพเสริม จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตร 700 ครัวเรือน

3. การอุตสาหกรรมมีโรงสี  7 โรง

4. การพาณิชย์และการบริการ ธุรกิจบริการน้ำมันที่จดทะเบียนในเทศบาล 87 ร้าน

     1.ร้านค้า  29  ร้าน                                                                                      2.ร้านอาหาร 2 ร้าน

     3. ร้านก่อวัสดุก่อสร้าง1ร้าน                                                                   4.คาร์แคร์ ล้าง อัด ฉีด 1 ร้าน

     5. ร้านผ้าไหม,เสื้อผ้า, Otop 9  ร้าน                                                        6.ร้านรับซื้อของเก่า  1 ร้าน

     7.ร้านซ่อม    2 ร้าน                                                                                    8.บ้านเช่า   12 หลัง

     9.ร้านวัสดุการเกษตร  8 ร้าน                                                                   10.ร้านถ่ายเอกสาร,พิมพ์การ์ด 3 ร้าน

    11. โรงน้ำแข็ง  1                                                                                        12.ร้านค้าวัสดุเครื่องยนต์  1 ร้าน

    13. ร้านเกมส์  1 ร้าน                                                                                  14.ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์  1 ร้าน

    15. คลีนิก จา -พบ  1 ร้าน                                                                          16. ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องเสียง 3

    17.โกดัง  1                                                                                                   18. ร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซต์,อะไหล่ยนต์ 6

    19.ร้านน้ำมัน  1                                                                                          20.ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 14 ร้าน

    21. โรงขนมจีน  1                                                                                       22.ปั้มน้ำมันหลอด  3

    23. ร้านตัดผม  1 ร                                                                                       24.ร้านเย็บผ้า 3 ร้าน

     25. โรงสีข้าว 8 โรง                                                                                   26. ร้านปะยาง 1 ร้าน

 

     

5. การท่องเที่ยว สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน กาฬสินธุ์ จำกัด เป็นแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับกิจกรรมผ้าไหม เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  รวมทั้งสินค้า  Otop  ของประชาชน

6. กลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่ม  10 กลุ่ม

    - กลุ่มเลี้ยงวัว                             - กลุ่มเลี้ยงเป็ด

    - กลุ่มชาวนา                              - กลุ่มโฮมสเตย์

    - กลุ่มจักสาน                              - กลุ่มไม้ผล

    - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                    - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

    - กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวา    - กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม