วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรถขยะเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบริหารจัดการขยะตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการบริหารจัดการขยะตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมรถขยะเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหางปลาวา หมู่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ สาธารณสุข เทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างทำสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิถีแพรวาผ้าไหม วิถีผู้ไทยบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง