วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (หมายเลขทะเบียน 81 3193) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 3077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
10  ก.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต wifi)
10  ก.ย. 2563
ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทกำจัดยุงแพคซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะยางรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นดตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง