วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กข-2591) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กข-2591) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพน หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ โรงผลิตน้ำประปา หมู่ 3 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อถังขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง