วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ(สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล 7.0X2.5 ม. (ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเครื่องเสียงเตรียมการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เตรียมการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มเตรียมการตอนรับเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เตรียมการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง