วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างทำป้ายตามโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เลนส์กล้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬาและวัสดุกีฬาตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างจ้างทำป้ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านผู้ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง