วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาคแขนส่อย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตู้เลขทะเบียน นข 1475 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าในงานกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถแดงเลขทะเบียน กข 2591 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาบแบด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ซอยใบบุ่นก้านก่อง 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง