วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนกระบวยหัวขวาง (สายบ้านโพน-บ้านนาบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟ้า (เฟสโปรเทคเตอร์ 3 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)