วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนาคหกแขน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อพีวีซี ขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อชุดกีฬาและครีมนวด สเปรย์บรรเทาปวด ผ้าเย็น เทปล๊อคข้อเท้า ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคำม่วงคัพประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง