เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ


เนื่องในวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ นายไพศาล ยุระตา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลโพน คณะครูโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและขอขมารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุและทรงคุณค่า ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การออกกำลังกายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพน และกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุได้รับรอยยิ้มและความเย็นชุ่มฉ่ำในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี2560 ณ วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์