เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำ...
       วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำม่วง และมอบเครื่องจักรกลการเกษตร มอบโค-กระบือ พร้อมกล่าวกับประชาชน ณ ศูนย์ศิล...
 
  นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดิน...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  กิจกรรม 5 ส. เดือน สิงหาคม 2560
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพ...
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2...
  โรงเรียนผู้สูงอายุเดือน สิงหาคม 2560
   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่นกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ท่องเที่ยวบ้านโพน
หมอเหยา
ตุ้มโฮมชาวผู้ไทยบ้านโพน

[ ดูทั้งหมด ]