เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน AmazingPhutai ครั้งที่ ๕
       งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน AmazingPhutai ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย...
 
  งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑
  “งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้...
  นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดิน...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  กิจกรรม 5 ส. เดือน สิงหาคม 2560
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพ...
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน
   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่นกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง