เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุเดือน สิงหาคม 2560


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางณฐอร การถัก ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน พบปะนักเรียนผู้สูงอายุ ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนได้เชิญบุคลากร นางสาวธัญพิมล พลเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาลคำม่วงให้การบรรยาย "การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ" ต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการ โดยคุณสุภาพร ชนะบุตร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำม่วงและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรบ้านโพน