เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยนายจันทา พันภู ประธานสภาเทศบาลตำบลโพน ณ ห้องประชุมใบบุ่นเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่เสนอใหม่ (1)การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (2)การพิจารณาร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์