เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาตำบลโพน จัดทำโครงการประชุมประชาคม นำโดยนางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนร่วมกับกำนันตำบลโพนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพันมหาเทศบาลตำบลโพน