เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 


การประชุมปรึกษาหารือการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพน


วันที่่ 16 ตุลาคม 2563 นายประวิทย์ วงศ์เจริญ กำนันตำบลโพน นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลตำบลโพน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  และการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพน ณ ห้องประชุมพันมหา เทศบาลตำบลโพน