เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน พฤศจิกายน 2563


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลโพนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน นำโดยนางณฐอร  การถัก ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลโพน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพน  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ" และตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน