เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]
2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]
4 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]
5 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเง [ 19 มิ.ย. 2562 ]
6 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ๒๕๖๑ [ 28 ก.ย. 2561 ]