เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
แผนพัฒนาสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. [ 29 พ.ย. 2560 ]
2 รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ อุดหนุน หน่วยงานอื่น [ 29 พ.ย. 2560 ]
3 รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ ประสานโครงการพัฒนา อ [ 29 พ.ย. 2560 ]
4 รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ ประสานแผนพัฒนาจังหวั [ 29 พ.ย. 2560 ]
5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ [ 30 พ.ย. 542 ]