เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 


สอบราคาของเทศบาลตำบลโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

    รายละเอียดข่าว

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยสร้างใต้ หมู่ที่ ๔
๒.โครงการถมดินหนองสิมบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒
๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๔
๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน-บ้านนาบอน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2556