เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลำบลโพน

    รายละเอียดข่าว

ประเทศบาลตำบลโพน
เรื่อง  สอบราคาของเทศบาลตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๔  โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน (ด้านทิศตะวันนออก)
2.โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโพน
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน(ด้านทิศใต้)
4.โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2559