เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลโพน

    รายละเอียดข่าว

เรื่องจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 1 โครงการ
1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,0000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2560