เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 


ประกาศจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพนจำนวน๕โครงการ

    รายละเอียดข่าว

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระบวยหัวขวาง ๖
๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันมหาน้อย ๑
๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาคแขนส่อย ๑
๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาคแขนส่อย ๒
๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใบบุ่นไต่เครือ ๑

**รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย**

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2561