เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2560 ]
2 รายงานการประชุมพนักงาน สำนักปลัด ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2560 ]
3 รายงานการประชุมพนักงาน สำนักปลัด ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2560 ]
4 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2560 ]
5 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนสมัยสามัญที่ [ 13 พ.ย. 2560 ]
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยสามัญที่ 2 ป [ 9 ส.ค. 2560 ]
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยสามัญที่ 2 ป [ 26 มิ.ย. 2560 ]
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนสมัยประชุมวิสามัญคร [ 6 มิ.ย. 2560 ]
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนสามัญสมัยแรก ประจำป [ 1 พ.ค. 2560 ]