เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงาานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างทักษะแล [ 19 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน [ 5 เม.ย. 2564 ]
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือ [ 5 เม.ย. 2564 ]
4 รายงาานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกซ้อมแผนการป้อง [ 2 ก.พ. 2564 ]
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 21 ธ.ค. 2563 ]
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) [ 19 มิ.ย. 2562 ]
7 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง [ 19 มิ.ย. 2562 ]
8 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ [ 19 มิ.ย. 2562 ]
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 3 ต.ค. 2560 ]
10 แผนอัตรากำลัง๓ปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ฉบับปรับปรุง [ 20 มี.ค. 2560 ]