เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการติดตาม โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา แผนพัฒนาเท [ 14 ม.ค. 2564 ]
2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
4 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ [ 23 ธ.ค. 2563 ]
5 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]
6 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานการประเมินควบคุมภายใน ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]
8 รายงานการประเมินควบคุมภายใน ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]
9 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพนประจำปีงบประมาณ๒ [ 4 มิ.ย. 2561 ]