เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านโพนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านโพนโดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพันมหา เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-02-26
2024-01-15
2023-08-14
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-22
2023-04-02