เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเท [ 8 มี.ค. 2566 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลโพนเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No [ 7 เม.ย. 2565 ]85
3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. [ 6 ม.ค. 2565 ]70
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. [ 6 ม.ค. 2565 ]76
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท [ 6 ม.ค. 2565 ]74
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท [ 6 ม.ค. 2565 ]71
7 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2 [ 6 ม.ค. 2565 ]74
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ [ 6 ม.ค. 2565 ]69
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย [ 6 ม.ค. 2565 ]68
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ. [ 6 ม.ค. 2565 ]67
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถ [ 6 ม.ค. 2565 ]71
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพ [ 6 ม.ค. 2565 ]80
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อป [ 6 ม.ค. 2565 ]70
14 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนฯปีงบ64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]77
15 เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ [ 13 ธ.ค. 2564 ]79
16 การจัดทำแผผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ65 [ 8 ธ.ค. 2564 ]126
17 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย [ 8 ธ.ค. 2564 ]71
18 ลานกีฬา/สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลโพน [ 1 ธ.ค. 2564 ]67
19 ประกาศเทศบาลตำบลโพนเรื่องใช้แผนพ.ศ.2566-2570 [ 24 พ.ย. 2564 ]76
20 ประกาศใช้แผนห้าปี61-65เพิ่มเติมครั้งที่3 [ 3 พ.ย. 2564 ]108
 
หน้า 1|2|3|4|5|6