เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
 


นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน เข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่


วันที่ 18 ม.ค.2565 นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน เข้าร่วมโครงการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2022-04-01
2022-01-31
2022-01-24
2022-01-07
2021-10-15
2021-09-14
2021-09-02
2021-09-01
2021-08-23
2021-05-12