เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก2566


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโพนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอคำม่วง รพ.สต บ้านโพน โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

2024-07-22
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15