เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง 2566


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทองมี สระทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโพน นายปิยะวัชร์ สระทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสัมนัก ปัสสะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับ นางสาวสวาท ชมภูจักร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบ้านโพน

2024-07-22
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15