เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗


      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลโพน  ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลโพน  ทั้ง ๕ หมู่บ้านในระหว่างวันที่  ๑๙-๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

2024-07-22
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15