เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


ต้อนรับทีมปฏิบัติการตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด


วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลโพนร่วมต้อนรับทีมปฏิบัติการตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  ทีมปฏิบัติการ  ชุดที่  ๓  หัวหน้าทีมปฏิบัติการ  นายสำเริง  ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  หมู่บ้านละ  ๑๐  คน  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน 

2024-07-22
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15