เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล


วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน  พนักงานเทศบาล  ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงาน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

2024-07-22
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15