เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางณฐอร การถัก
นักบริหารงานเทศบาล 8
ปลัดเทศบาลตำบลโพน


นายสมพงษ์   สุริโย
นักบริหารงานเทศบาล 7
รองปลัดเทศบาลนางสาวสุกัญญา  กำจร

นางสุปราณี   พันธะรี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางเสาวนีย์ คำเสนาะ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


นางสุจรรยา ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
 

นายทรงวุฒิ ลังภูรี
 ผู้อำนวยการกองช่าง