เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มผ้าไหมแพรวาลายเกาะสลับลายพิเศษ
ธุรกิจ : ผ้าไหมแพรวาลายเกาะสลับลายพิเศษ
ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
สถานที่ตั้ง : 86 หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร :043 856177, 08 6240 6911
 
กลุ่มโสร่งหางกระรอก
ธุรกิจ : โสร่งหางกระรอก
ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
สถานที่ตั้ง : 134 หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
 
จักสานกระติบข้าว (นายพิมพ์ ยุระตา)
ธุรกิจ : จักสานกระติบข้าว
ประเภท : ธุรกิจขนาดเล็ก(SSEs)
สถานที่ตั้ง : 93 โพน หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (นายแทน ศรีบัว)
ธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ประเภท : ธุรกิจขนาดเล็ก(SSEs)
สถานที่ตั้ง : 28 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
 
*** ข้อมูลจากไทยตำบลดอทคอม
 

 ผ้าไหมแพรวา

             ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา เป็นแหล่งที่แสดงถึงภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวผู้ไทย มีบ้านเรือนไทย 4 หลัง และศูนย์พิพิธภัณฑ์ผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
                  คนรักผ้าไหมทอมือ  ผ้าไหมในฐานะงานศิลปะที่เชิดชูวัฒนธรรม  ผ้าไหมในฐานะแพรพรรณอันสวยงาม  คนทั่วทุกมุมโลกที่สนใจผ้าไหมไม่เคยพลาดที่จะไปเที่ยวบ้านโพน  อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์

                  บ้านโพน  เป็นหมู่บ้านของชาวผู้ไทยซึ่งมีวัฒนธรรมที่เจริญมานาน  ชาวผู้ไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะมีชีวิตที่สงบสุข  สวยงาม  บ้านโพนเหมือนหมู่บ้านย้อนยุคเก็บอดีตที่ชัดเจนไว้จนถึงปัจจุบัน  ชาวบ้านโพนมีวัฒนธรรมเป็นพี่น้องกันทั้งหมู่บ้าน  ประกอบด้วย  พ่อ  แม่  ลูก  พี่น้องที่มาจากสายเลือดเดียวกันและครอบครัวที่เป็นลูกล่าม  ลูกที่ผูกพันกันของพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่ให้กำเนิด  แต่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่มาสู่ขอและเป็นประธานทำพิธีแต่งงานให้  พ่อแม่ที่เป็นผู้สู่ขอคู่แต่งงานนี้  จะทำหน้าที่เป็นล่ามให้คู่แต่งงานตลอดชีวิต  กรณีที่คู่แต่งงานมีปัญหา  พ่อแม่ล่ามจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาแทนพ่อแม่ที่ให้กำเนิด

                ชาวผู้ไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะรักการทอผ้า  ผ้าไหมทอลวดลายพิเศษของชาวผู้ไทยมีถิ่นกำเนิดที่บ้านโพนแล้วดังไปทั่วโลก  เรียกว่า  ผ้าแพรวา  แพร  หมายถึง  ผ้า  และ  วา  หมายถึง  ความยาว  1  วา  คือ  2  เมตร  ผ้าแพรวาในอดีตจะทอหน้าแคบ  ยาว  แต่ปัจจุบันพัฒนาให้เป็นผ้าทอหน้ากว้าง

 

ทำไมจึงต้องเป็นแพรวา

                แพรวานั้นมีลวดลายวิจิตรพิสดารกว่าผ้าไหมที่อื่นจนขึ้นชื่อว่า  แพรวาราชินีแห่งไหม  ความงามอันเลื่องลือนี้เกิดจากลวดลายของแพรวา  ซึ่งมีลวดลายที่แตกต่างกันถึง  60  ลาย  ผู้ที่ชื่นชอบแพรวาเลือกลายและขนาดตามที่ตนชอบ  อาทิ  แพรวาลายเกาะ  แพรวาลายล่วง  (แพรวา  2  สี)  ผ้าสไบ  10  ลาย  ผ้าพันคอ  ผ้าแพรวา  3  สี  สไบเล็กใหญ่  รวมทั้งแพรวาที่เป็นผ้าปูกลางโต๊ะ  ผ้ารองจานซึ่งพัฒนามาจากผ้าแพรมน  ซึ่งเป็นผ้าพันผมเมื่อแต่งกายแบบบ้านโพนเต็มชุด  วิถีชาวบ้านโพนทุกคนจะผูกพันและทุ่มเทให้กับแพรวา  ซึ่งนับวันลวดลายของแพรวาจะเปล่งประกายท้าทายให้ทุกคนมาพบกับศิลปินพื้นบ้าน  ซึ่งเป็นผู้ถักทอแพรวาอันสวยงามนี้ให้กับทุกคนในโลก