เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 14 ก.พ. 2567 ]67
2 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบป [ 14 พ.ย. 2566 ]40
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]25
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุ [ 8 มี.ค. 2566 ]100
5 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบปร [ 16 พ.ย. 2565 ]106
6 รายงานของผู้สอบบัญชี [ 15 มี.ค. 2565 ]110
7 ประกาศ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส [ 11 มี.ค. 2565 ]159
8 รายละเอียดรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30ก.ย. [ 11 มี.ค. 2565 ]117
9 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบ๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]150
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12 [ 30 ก.ย. 2564 ]145
11 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]123
12 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]118
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]144
14 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]108
15 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเง [ 19 มิ.ย. 2562 ]111
16 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ๒๕๖๑ [ 28 ก.ย. 2561 ]165