เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุ [ 8 มี.ค. 2566 ]15
2 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบปร [ 16 พ.ย. 2565 ]65
3 รายงานของผู้สอบบัญชี [ 15 มี.ค. 2565 ]72
4 ประกาศ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส [ 11 มี.ค. 2565 ]118
5 รายละเอียดรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30ก.ย. [ 11 มี.ค. 2565 ]77
6 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบ๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]110
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12 [ 30 ก.ย. 2564 ]103
8 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]80
9 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]78
10 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]103
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]70
12 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเง [ 19 มิ.ย. 2562 ]73
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ๒๕๖๑ [ 28 ก.ย. 2561 ]117