เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ใ [ 6 เม.ย. 2566 ]56
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนัก [ 6 เม.ย. 2566 ]52
3 ประกาศเทศบาลตำบลโพน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื [ 6 เม.ย. 2566 ]49
4 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงา [ 3 เม.ย. 2566 ]48
5 ประกาศเทศบาลตำบลโพน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงิ [ 3 เม.ย. 2566 ]77
6 ประกาศเทศบาลตำบลโพน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่ [ 6 มี.ค. 2566 ]53
7 รายงานเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒน [ 16 เม.ย. 2564 ]123
8 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงา [ 21 ม.ค. 2564 ]119
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2564 ]126
10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]116
11 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบล [ 30 มิ.ย. 2563 ]123
12 แผนจัดการความรู้ปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]122
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย [ 30 มิ.ย. 2563 ]131
14 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ใ [ 5 มิ.ย. 2563 ]119
15 ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]143
16 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงาน [ 5 มิ.ย. 2563 ]131
17 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนัก [ 5 มิ.ย. 2563 ]126
18 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]117
19 พรบ.ความรับผิดฯ 2539 [ 5 มิ.ย. 2563 ]125