เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการบริหารจัดการขยะศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสมเด็ [ 25 ก.ค. 2566 ]16
2 กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันเต้นแอโรบิค [ 30 มิ.ย. 2566 ]10
3 การตรวจติดตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 23 มิ.ย. 2566 ]10
4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 มิ.ย. 2566 ]8
5 กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ [ 5 พ.ค. 2566 ]11
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 27 ก.พ. 2566 ]20
7 กิจกรรมอถล. [ 25 พ.ย. 2565 ]9
8 กิจกรรมดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน [ 14 พ.ย. 2565 ]13
9 กิจกรรมการดำเนินงานขยะเปียกลดโลกร้อน [ 14 พ.ย. 2565 ]10
10 กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ [ 6 ต.ค. 2565 ]10
11 ประกาศการเก็บขนขยะมูลฝอยปี2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]10
12 โครงการอบรมวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินั [ 9 ก.ย. 2565 ]12
13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษกีฬาฟุตบอล ปี 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]17
14 กิจกรรมบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลโพน [ 24 ส.ค. 2565 ]11
15 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]14
16 โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้การป้องกันและเฝ้าระวัง [ 18 ก.ค. 2565 ]19
17 โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้การป้องกันและเฝ้าระวัง [ 11 ก.ค. 2565 ]14
18 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป [ 30 มิ.ย. 2565 ]12
19 กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย [ 27 มิ.ย. 2565 ]12
20 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอา [ 21 มิ.ย. 2565 ]14
 
หน้า 1|2