เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีง [ 12 เม.ย. 2566 ]13
2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป [ 7 เม.ย. 2566 ]11
3 บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมหรือส [ 5 เม.ย. 2566 ]11
4 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 – 2566) [ 4 เม.ย. 2565 ]83
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี2564-2566 [ 4 เม.ย. 2565 ]140
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 20 พ.ค. 2564 ]91
7 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ [ 20 พ.ค. 2564 ]139
8 รายงาานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างทักษะแล [ 19 เม.ย. 2564 ]88
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน [ 5 เม.ย. 2564 ]330
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือ [ 5 เม.ย. 2564 ]130
11 รายงาานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกซ้อมแผนการป้อง [ 2 ก.พ. 2564 ]135
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 21 ธ.ค. 2563 ]131
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) [ 19 มิ.ย. 2562 ]145
14 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง [ 19 มิ.ย. 2562 ]91
15 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ [ 19 มิ.ย. 2562 ]159
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 3 ต.ค. 2560 ]135
17 แผนอัตรากำลัง๓ปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ฉบับปรับปรุง [ 20 มี.ค. 2560 ]147