เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะท

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระยะที่ 1 ( 1  ตุลาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561 )

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะท
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ