เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–2565) เพิ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–2565) เพิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ