เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบป

    รายละเอียดข่าว

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                                 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
256๖  
เทศบาลตำบลโพน
  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบป
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ