เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ

    รายละเอียดข่าว

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   เทศบาลตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ