เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566–2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566–2570)    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566–2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ