เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2561ระยะที่

    รายละเอียดข่าว

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ระยะที่ 1 ( 1  ตุลาคม  256031  มีนาคม  2561 )    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2561ระยะที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ