เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]57
2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 2 เม.ย. 2566 ]44
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ [ 2 เม.ย. 2566 ]64
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2566 ]60
5 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของ [ 1 มี.ค. 2566 ]80
6 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (D [ 3 ก.พ. 2566 ]56
7 ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลโพน [ 2 ก.พ. 2566 ]45
8 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงา [ 21 ธ.ค. 2565 ]47
9 อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู (ครู [ 19 ธ.ค. 2565 ]44
10 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 15 ธ.ค. 2565 ]52