เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่1ปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]158
2 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 – 2566) [ 4 เม.ย. 2565 ]127
3 คำแถลงนโยบาย ของนายกเทศมนตรี [ 12 พ.ค. 2564 ]129
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน [ 5 เม.ย. 2564 ]160
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือ [ 5 เม.ย. 2564 ]179
6 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 – 2566) [ 12 ม.ค. 2564 ]117
7 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 – 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]119
8 โครงการศึกษาดูงาน [ 1 ก.ค. 2563 ]148
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ค. 2563 ]131
10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]137