วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ตามโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาชุดการแสดงตามโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสถานที่ และจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานกิฐินสามัคคี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพรีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถดูดสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง