วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดหารถบัสโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอคำม่วงคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่ตามโครงการมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยฯ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์ในการรจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง